Λίστα Ομαδικών Μαθημάτων
Tετάρτη
20/01/2021
Πέμπτη
21/01/2021
Παρασκευή
22/01/2021
Σάββατο
23/01/2021
Kυριακή
24/01/2021
Δευτέρα
25/01/2021
Tρίτη
26/01/2021
08:30-09:30
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Morning Sadhana
Πρωινή πρακτική γιόγκα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
10:00-11:00
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Pilates for all
Πιλάτες για όλα τα επίπεδα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Morning Sadhana
Πρωινή πρακτική γιόγκα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
08:30-09:30
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Morning Sadhana
Πρωινή πρακτική γιόγκα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
10:00-11:00
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Pilates for all
Πιλάτες για όλα τα επίπεδα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
18:30-19:30
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Hatha Yoga
Χάτα γίογκα
ΣΠΑΗ Κ.
0 /1
11:30-12:30
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Prenatal Yoga
Προγεννετική γίογκα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
18:15-19:15
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Full Body Pilates
Δυναμική πρακτική πιλάτες
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
18:30-19:30
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Hatha Yoga
Χάτα γιόγκα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
11:30-12:30
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Prenatal Yoga
Προγεννετική γίογκα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
19:45-20:45
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Pilates for all
Πιλάτες για όλα τα επίπεδα
ΣΠΑΗ Κ.
0 /8
18:30-19:30
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Pilates for all
Πιλάτες για όλα τα επίπεδα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
19:30-21:00
WEB
Detox Yoga & Meditation
Γιόγκα με αποτοξινωτική δράση και διαλογισμός
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
19:45-20:45
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Pilates for all
Πιλάτες για όλα τα επίπεδα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
18:30-19:30
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Pilates for all
Πιλάτες για όλα τα επίπεδα
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:15
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Vinyasa Yoga Flow
Δυναμική γιόγκα σε ροή
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
19:45-20:45
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Aerial Yoga
Εναέρια γιόγκα
ΖΗΣΟΥΔΗ Α
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:15
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Vinyasa Yoga Flow
Δυναμική γιόγκα σε ροή
ΛΑΡΗ Κ.
0 /8
Προσθήκη
19:45-20:45
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Aerial Yoga
Εναέρια γιόγκα
ΖΗΣΟΥΔΗ Α
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:15
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Flow & Align
Πρακτική γιόγκα βασισμένη στις αρχές ευθυγράμμισης
ΖΗΣΟΥΔΗ Α
0 /8
Προσθήκη
21:00-22:15
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡ.
Flow & Align
Πρακτική γιόγκα βασισμένη στις αρχές ευθυγράμμισης
ΖΗΣΟΥΔΗ Α
0 /8
Προσθήκη